Pluhování

Velkou výhodou pokládky chrániček, potrubí a kabelů metodou pluhování oproti konvenční pokládce je krátká doba stavby a minimální šířka staveniště. Touto technologií lze za jednu hodinu položit až 800 m vedení. Přesná hloubka pokládky je obsluhou stroje nastavena a neustále kontrolována. Tím je zajištěno, že potrubí je uloženo stejnoměrně hluboko v zemi. Maximální možná hloubka pokládky je 180 cm.

ukázka pluhování ukázka pluhování

Pluhováním lze pokládat

  • vodní, kanalizační a plynové potrubí
  • ovládací, telefonní, optické a elektrické kabely
  • chráničky

Pokládka potrubí metodou pluhování je uznávána Českým plynárenským svazem. V TPG 702 01 – Plynovody a přípojky z polyetylenu je pluhování plynovodů schváleno za předpokladu, že použité potrubí vlastní ochranný plášť nebo ochrannou vrstvu. Jako potrubní materiál mimo plynárenství je možné použít kromě toho také jakékoliv potrubí z HD-PE 80 nebo 100 a s minimálním koeficientem SDR 17, potrubí z materiálu PE-X a roury z duktilní litiny nebo oceli. Potrubí z materiálu HD-PE může být ve svitcích nebo v tyčích.

Potrubí se svařuje až do průměru dn 160 mm metodou na tupo nebo pomocí elektrotvarovek, ve větších dimenzích už jen metodou na tupo – elektrotvarovky v těchto průměrech způsobují veliký odpor.

Výhodou pokládky metodou pluhování je potřeba menšího množství personálu a zemní techniky – k plynulému provozu stavby stačí jeden kolový nakladač. Také nutnost hutnění v trase pokládky odpadá. Pokládka probíhá díky neustálé kontrole obsluhou rovnoměrně a v této kvalitě je možné v ideálních podmínkách položit denně až úsek o délce 6 km; díky konstrukci technologie je tato pokládka vhodná i pro obtížné trasy a půdní poměry.

Odpojení tažného stroje a pluhu umožňuje pracovat univerzálně a minimalizovat škody v okolí. Díky zavěšení kola je možné plynule přestavit rám pluhu na obě strany do 150 cm. Čtyři všestranně nastavitelná ramena s hydraulicky regulovatelnými gumovými koly zajišťují překonání všech překážek. Tak mohou být také pohodlně přemístěny za svodidlo na strmý násep. A samozřejmě je zde i kabel zároveň kolmo zapluhován. Kola jsou tak široce přestavitelná, že např. příkrý svah nemusí být navezen a kabel může být uložen v libovolném místě. Předimenzovaná široká gumová kola způsobují malý tlak na zeminu, a tím je okolí šetřeno. Také např. rozehřátá asfaltová vozovka není poškozena.

ukázka pluhování ukázka pluhování

Technologií pluhování je možné pokládat i několik různých dimenzí potrubí současně. Také pokládka trasovací pásky a signálního vodiče patří ke standardním výkonům.

Nekonečné pluhování

Pluh je tažen pomocí lanového navijáku terénním tažným vozidlem, které je opatřeno kotvou. Radlice pluhu je na začátku trasy vsazena do startovací jámy do hloubky pokládky. Tahem lan vytlačuje radlice pluhu zeminu v oblasti trasy pokládky a díky své velké hmotnosti uhlazuje dno příkopu pro trubku. Takto je vytvořena dutina pro trubku. Protože potrubí připravené na pokládku je dopředu v celé délce trasy svařeno v jeden dlouhý úsek, je tato metoda nazývána nekonečným pluhováním. Při nasazení této technologie je potrubí bez pnutí ukládáno na dno příkopu zhotoveného pluhovou radlicí.

Raketové pluhování

Naproti pokládce nekonečným pluhováním je při metodě raketového pluhování potrubí namontováno (od 225 mm) přímo na vytlačovací rydlo a vtahováno do tímto rydlem vytvořeného příkopu. Vytlačujícím rydlem můžeme vytvářet dutiny do průměru 500 mm. Tím je umožněna pokládka potrubí z materiálu HDPE do dn 355 mm a duktilní litinové trubky nebo ocelové vedení do DN 250 mm. Současně mohou být položeny pomocí na raketu namontované pokládkové šachty navíc chránička, jiné dimenze potrubí, kabel a varovné pásky. Při raketovém pluhování jsou připraveny 200 – 300 m dlouhé úseky potrubí za startovací jámou a následně vtaženy.

ukázka pluhování ukázka pluhování